PAMIȨTAMY i CZCIMY 05.09 b.r.

Uczestniczyliśmy w obchodac kolejnej rocznicy eksterminacji inteligencji polskiej Stanisławowa i okolic w Czarnym Lesie. Zbrodnia miała miejsce w dn. 8-12-15 sierpnia 1941 r. Po kilkudziesięciu latach ujawniono ją staraniem ś.p. Adama Rubaszewskiego – stanisławowiaka zamieszkałego po wojnie w Warszawie. Zawdzięczając ogromnemu zaangażowaniu i wysiłku pracowników Firmy Energopol, szczególnie koordynatorowi budowy ś.p. inż. Henrykowi Kolasie przy wsparciu członków Towarzystwa Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego, w krótkim czasie powstał skromny pomnik. Pomimo upływu lat na zawsze pozostaną w pamięci te niełatwe początki w u pamiętnieniu miejsc martyrologii polskiej.

Post Author: Volodymyr Sendetsky